Ειδικές Υπηρεσίες Εταιριών

Κάποιες από τις ειδικές υπηρεσίες εταιριών που παρέχουμε είναι οι παρακάτω.

Κάδοι ανακύκλωσης για εταιρείες, γραφεία και οργανισμούς.

Η εταιρεία μας διαθέτει κάδους 240 lt, μεγαλύτερους ή μικρότερους σε διάφορα χρώματα . Τους τοποθετεί όπου απαιτείται για την περισυλλογή του χαρτιού ακόμα και εντός των γραφείων για την καλύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των εγγράφων και άλλων χαρτιών τα οποία προορίζονται για καταστροφή.

Οι κάδοι ανήκουν στην εταιρεία μας και η περισυλλογή γίνεται με δικά μας φορτηγά και ανθρώπους εξειδικευμένους για το είδος αυτό. Αφού γίνει η περισυλλογή των χαρτιών καταστρέφονται άμεσα πριν την πολτοποίηση και μετά διατίθενται σε διάφορα εργοστάσια. Η περισυλλογή γίνεται 2εως 3 φορές το μήνα με την χαμηλότερη χρέωση.

ανακύκλωση

      1. Η εταιρεία μας διαθέτει την άδεια περισυλλογής στερεών αποβλήτων
      με αριθμό: Φ4088/4467/ΠΕΡΙΒ-ΣΑ/2010 ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΩΝ 164 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Σας παρέχουμε βεβαίωση για την ποσότητα των ανακυκλώσιμων υλικών που παραλαμβάνουμε.

Πελάτες μας είναι ναυτιλιακές, τράπεζες, χρηματιστηριακές, ασφαλιστικές, δημόσιοι οργανισμοί κ.λ.π.
Κάδοι

κάδοι ανακύκλωσης κάδοι ανακύκλωσης κάδοι ανακύκλωσης