Συλλογή Εγγράφων Και Χαρτιών

Περισυλλογή αρχείων – εγγράφων-βιβλίων και καταστροφή τους με πολτοποίηση-σπαστήρα .
Περισυλλέγονται αρχεία, έγγραφα ,βιβλία
από όλη την Αττική και από οποιοδήποτε χώρο. Τα χαρτιά μεταφέρονται άμεσα σε αδειοδοτημένες αποθήκες είτε στην εγχώρια βιομηχανία για επεξεργασία με σπαστήρα – πολτοποίηση με συνεπεία την άμεση καταστροφή του χαρτιού -εγγράφων . Δυνατότητα καταστροφής μεγάλης ποσότητας χαρτιού με πολτοποίηση σε λίγο χρόνο, με απόλυτη ασφάλεια και χωρίς χρέωση.

Διαθέτουμε την έγκριση Υπουργείου για ειδική άδεια συλλογής και μεταφοράς «ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» με αριθμό πρωτοκόλλου:
Φ4088/4467/ΠΕΡΙΒ. -ΣΑ/2010