Καταστροφή Εγγράφων Και Χαρτιών

Περισυλλογή αρχείων – εγγράφων-βιβλίων και καταστροφή τους με SHREDDER πριν την πολτοποίηση.
Περισυλλέγουμε αρχεία,έγγραφα ,βιβλία
από όλη την Αττική και από οποιοδήποτε χώρο.Τα χαρτιά μεταφέρονται άμεσα για πολτοποίηση ή καταστροφή.Δυνατότητα καταστροφής μεγάλης ποσότητας χαρτιού σε λίγο χρόνο,με απόλυτη ασφάλεια και χωρίς χρέωση.

Διαθέτουμε την έγκριση Υπουργείου για ειδική άδεια συλλογής και μεταφοράς «ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» με αριθμό πρωτοκόλλου:
Φ4088/4467/ΠΕΡΙΒ. -ΣΑ/2010