Υπηρεσίες

 • Αναλαμβάνουμε την περισυλλογή χάρτου με σκοπό την ανακύκλωση.
  Η μεταφορά γίνεται με δικά μας μέσα μεταφοράς προς το εργοστάσιο ανακύκλωσης.

 

 • Τα μικρά φορτηγά 2,5 τόνων που διαθέτουμε.

  Μας βοηθούν στο να περισυλλέγουμε ανακυκλώσιμα υλικά από όλη την περιφέρεια Αττικής, με σκοπό την την άμεση και γρήγορη εξυπηρέτηση σας.

 • Για μεγάλες ποσότητες χαρτιού

  Από  εργοστάσια, Super Markets, βιβλιοδετεία κ.λ.π. διαθέτουμε μεγάλες και μικρές ανοιχτές καρότσες “open containers” όπως και πρέσες χαρτιού “press containers” καλύπτοντας έτσι κάθε σας ανάγκη.

 • Παραλαμβάνουμε επίσης

  Αρχεία στα οποία γίνεται διαλογή από τις ξένες ύλες σίδερα, πλαστικά, χαρτί. Τα οποία με τη σειρά τους οδηγούνται και αυτά προς ανακύκλωση και κατά συνέπεια προς την άμεση καταστροφή τους.

 • Διαθέτουμε την έγκριση Υπουργείου για ειδική άδεια συλλογής και μεταφοράς «ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» με αριθμό πρωτοκόλλου:
  Φ4088/4467/ΠΕΡΙΒ. -ΣΑ/2010